e-mærke certifikat Euroæisk trustmark

SPA Kompagniet  •  Alt til badeværelset!  •  Bad og wellness i skandinavisk design og kvalitet.  •  20 års erfaring.

Leveringsbetingelser

Sidst opdateret 10.januar 2017


Indhold

Dette er et uddrag af handelsbetingelserne5. Afhentning/levering af produkter

Varerne vil blive sendt umiddelbart efter ordrebekræftelse. Normalt samme dag eller næstfølgende arbejdsdag, alt efter ordremodtagelsestidspunktet. For varer der kræver montering eller test sendes varen 2-3 dage efter ordrebekræftelsen.

Ved afhentning i Karlslunde, Kolding eller fra hovedlageret i Søften bortfalder leveringsomkostningen. Undtagelsen herfor er spabade, som alle gennemgår en forædling og testning på hovedlageret i Søften. Forædling og testning kan vi af økonomiske årsager, kun foretage på hovedlageret I Søften. Udlevering af spabade fra Karlslunde eller Kolding vil derfor være på lagt ½ fragt, som dækker de interne omkostninger.

Leveringsomkostninger:
For varer, der ønskes fremsendt, pålægges leveringsomkostning, prisen fremgår af produktkortet, samt i indkøbskurvens tabeller.

Såfremt du ønsker at blive ringet op af fragtmanden umiddelbart før leveringen, pålægges et ekstra gebyr på kr. 150,-. Eventuel ventedtid i forbindelse med en levering bliver faktureret med fragtmandens takster.

Sammenpakning af flere varer:
Kan bestilte varer pakkes sammen på fornuftig vis, betales der kun fragt af hele paller. Muligheden for at pakke varen sammen er stærkt afhængigt af varens art.

Overskydende indbetaling for fragt vil blive fratrukket i det på kortet reserverede beløb. Er der fravalgt for meget fragt i indkøbsvognen, vil efterbetaling blive opkrævet før varen sendes.

Leveringsdato og tid:
Varerne bliver sendt med fragtmand eller som pakkepost. Der er i indkøbsvognen mulighed for at angive en ønsket leveringsdag.
SPA Kompagniet vil så vidt muligt at overholde den ønskede leveringsdag.

Varen udleveres til fragtmanden dagen inden den ønskede leveringsdato.
Transportøren leverer ca. 97% af alle pakker/paller på den ønskede dag.

Der leveres kun på hverdage indenfor normal arbejdstid arbejdstid (8:00 – 16:00), og kun til fortovskant såfremt varen sendes med fragtmand. SPA Kompagniet har ingen indflydelse på leveringstidspunkt på selve dagen, det er fragtmandens rute.

Det er derfor alene fragtmandens afgørelse, hvornår på dagen der bliver leveret.

Det er en forudsætning at leveringen kan ske med fragtbil. Desuden kræver det fast underlag, hvor varen skal stilles. Fast underlag vil være asfalt, beton eller fliser. Modsat er ral, jord eller græs ikke fast underlag.

Kan fragtbilen ikke komme frem, hvilket udelukkende er chaufførens afgørelse, eller findes der ikke fast underlag, vil godset blive afleveret så tæt på leveringsstedet som muligt på fast underlag.

Pr. 1. januar 2018 er fragtraterne følgende:

Tabellen er vejledende. Den på produktkortet angivne fragtrate er den gældende.

Forsendelse af:

Pris inkl. moms

Pris til ikke brofaste øer

Spabade, kabiner og store møbler (europalle)

DKK. 650,-

DKK. 950,-

Store kabiner (industripalle)

DKK. 850,-

DKK. 1100,-

Stenbadekar (industripalle)

DKK. 850,-

DKK. 1100,-

Varer på halvpalle (møbler)

DKK. 450,-

DKK. 850,-

Varer på kvartpalle

DKK. 350,-

DKK. 650,-

Udespa på ldm palle

DKK. 1800,-

DKK. 2400,-

Små pakker uden omdeling

DKK. 75,-

DKK. 75,-

Små pakker med omdeling (til døren)

DKK. 100,-

DKK. 100,-

Store pakker uden omdeling

DKK. 150,-

DKK. 150,-

Store pakker med omdeling (til døren)

DKK. 200,-

DKK. 200,-

Tillæg for opkald inden levering med fragtmand

DKK. 150,-

DKK. 150,-

Tillæg for ventetid ved levering

Fragtmandens timetakst

Specialtransporter:
For varer, der kræver specielle forhold under transporten aftales særskilt pris, der afhænger af forholdene under leveringen (kran, beliggenhed o.l.).


6. Modtagelse

VIGTIGT. Når du modtager din vare.

  • Vær hjemme mellem kl. 08 og 16 på den angivne dato.
  • Tjek pallen ved ankomst for skader og skrammer.
  • Hvis du er i tvivl om varens tilstand, skal du kvittere ”med forbehold”.
  • Er der skader, skriv med det samme og uden ophold til info@spakompagniet.dk, med fotos af skader og vedlæg kopi af fakturaen.

Bemærk! Hvis fragtmanden ved levering skal vente på, at en person skal komme frem, vil ventetiden blive faktureret efter fragtmandens takster (timepriser).

Såfremt du skriftelig - i bestillingen - har tilkendegivet, at varen må stilles, kan fragtmanden stille varen på det aftalte sted. I så fald har du som modtager det fulde ansvar for varerne fra det øjenblik de bliver stillet.

Bemærk! Uanset om varen sendes eller udleveres fra lageret anbefaler vi, at varen ved modtagelse kontrolleres for eventuelle skader på emballagen. Skriver du under uden forbehold, eller tillader du, at varen stilles, hæfter du selv for eventuelle synlige transportskader, der opdages senere.

Er der synlige skader, underskriver du for modtagelse med forbehold og angiver på fragtbrevet hvad forbeholdet er. Dette forbehold skal angives så præcis som muligt. f.eks. "Manglende kolli", "Skade i nederste venstre hjørne" eller "Smadret glas". De fleste har en mobiltelefon med kamera, og vi anbefaler, at I fotograferer skaderne.

Vigtigt at vide om glasvarer!

SPA Kompagniet er omhyggelig med emballering af glasvarer som glasvægge, bruseafskærmninger og nichedøre, men der kan i glas opstå spændinger, der kan udløse en senere sprængning. Det er derfor ekstra vigtigt at se om der er tegn på overlast på palle og emballage, når du modtager glasvarer.
Vær omhyggeligt med ikke at ødelægge emballagen ved udpakning, da den eventuelt bør bruges ved returnering.