e-mærke certifikat Euroæisk trustmark

SPA Kompagniet  •  Alt til badeværelset!  •  Bad og wellness i skandinavisk design og kvalitet.  •  20 års erfaring.

3 års garanti

3 års garanti

Hos SPA Kompagniet får du 3 års garanti. Dit købebevis skal fremvises.

Med andre ord giver vi dig 2,5 års længere garanti, end den danske købelov foreskriver - og 1 års længere reklamationsret.

Bemærk venligst, at 3 års garantien ikke omfatter (A) oppustelige varer, demo- og udstillingsmodeller, samt (B) produkter der flyttes fra deres oprindelige installation, eller (C) produkter der overdrages til tredjemand. I disse tilfælde omfattes dit produkt af gældende købelov.

Service

Ønsker du at få dit produkt serviceret, løser vi opgaven: (A) Ved hjælp af rådgivning. (B) Ved at fremsende delkomponenter eller (C) med et besøg af vores servicemontør.

Denne service er gratis i garantiperioden - medmindre der er tale om grov misligholdelse, eller forkert behandling af produktet. Husk at fremvise dit købsbevis.

Ny garanti for ombyttede eller reparerede varer

Har du haft behov for service på dit produkt, påbegyndes en ny garantiperiode efter købeloven for den enkelte komponent. Hvis hele produktet ombyttes, er dette omfattet af en ny garantiperiode, som gælder maksimalt 3 år fra tidspunktet for køb af det oprindelige produkt.

Leveringsgaranti for reservedele

Vi giver leveringsgaranti på reservedele. Dette sikrer, at dit produkt har en lang, funktionel levetid.

Leveringsgarantien gælder for produkter leveret efter 2017

Bemærk

Arbejdshæmmende forhold

Det er købers forpligtelse at sikre adgang og arbejdsplads, så vores servicemontører kan udføre reparation eller service (fx ved indmurede eller nedgravede produkter).
Besværliggøres servicemontørens arbejde, vil vi fakturere dig for ekstra arbejdstimer. Hvis arbejdets udførelse er helt umuliggjort, fakturerer vi dig for forgæves fremmøde.

Eksterne håndværkere

SPA Kompagniet hæfter ikke for, og dækker ikke udgifter til, eksterne håndværkeres opstilling, demontering, ombytning eller reparation af produkter, vi fremsender reservedele til.

Udlandet

Produkter der er installeret uden for Danmarks grænser, er dækket af reservedelsgaranti. Indenfor de første 2 år, og mod tydelig dokumentation for eventuelle produktfejl, fremsender vi reservedele uden beregning. Dog betaler kunden selv forsendelsesomkostninger.