e-mærke certifikat Europæisk trustmark
Luk

Sådan handler du hos os:

For at foretage et køb hos os, skal du igennem 5 trin:

1. Find den, eller de varer du ønsker og læg dem i indkøbskurven.

2. Vælg forsendelsesmåde. Fortsæt til næste trin.

3. Indtast dine personlige oplysninger.

4. Tjek, at alle oplysninger på ordersiden er korrekte.

5. Godkend vores handelsbetingelser og persondatapolitik.

6. Godkend bestillingen og fortsæt til betaling.

OBS! Din bestilling er først bindende, når vi har bekræftet din ordre.
Du får tilsendt en bestillingsbekræftelse og senere en ordrebekræftelse.
Vi opbevarer ikke en kopi af din bestilling eller af ordrebekræftelsen.

Du kan også købe de viste varer i én af vores udstillinger.

SPA Kompagniet  •  Alt til badeværelset!  •  Bad og wellness i skandinavisk design og kvalitet.  •  22 års erfaring.

Saunakabine med infrarød varme

I en infrarød kabine...
kommer varmen ikke fra et centralt sted som i en traditionel sauna. Varmen er indirekte og naturlig, ikke tør. Varmen kan sammenlignes med sædevarmen i en bil på en kold vinterdag. De infrarøde varmekilder varmer i dybden. Muskler, led og sener bliver varmet igennem på en blid og behagelig måde, og huden lider ikke overlast.

(Vil du vide mere op de sundhedsmæssige fordele af saunas, anbefaler vi, at du læser artiklen her.)

Indhold:

Hvad er "infrarød"?

Infrarød er den elektromagnetiske stråling, som vi i dagligdagen oftest kender som varme fra solen.
Det er en del af den elektromagnetiske stråling, vi normalt opfatter som lys, selv om vi mennesker ikke kan se de infrarøde stråler.

Spektrum af elektromagnetiske stråler

Hvad er infrarød stråling?
Infrarød stråling er, ligesom det lys vi kan se, en elektromagnetisk stråling.

Den del af det infrarøde spektrum, der bruges til infrarød varmebehandling, ligger mellem 5 og 15 mikron.

Den optimale bølgelængde for behandling er 9,4 mikron, svarende til kropstemperaturen.

De infrarøde stråler opdeles ofte i Nære, Mellem og Fjerne IR stråler.

Man skal passe lidt på med disse betegnelser, da områderne defineres på vidt forskellige måder i DIN, CIE, ISO eller astronomiske sammenhænge. Indenfor den litteratur, der beskriver den terapeutiske virkning af IR lys, bruger man oftest den astronomiske deling: NIR, MIR og FIR, som er en smule anderledes end ISO delingen. Forskellen i opdelingen har ingen betydning for hvilken gruppe vores infrarøde kabiner og karbonplader tilhører.

( https://da.wikipedia.org/wiki/Infrarød )

( https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared (Lidt mere omfattende, på engelsk.)).

 

Den europæiske standard beskriver infrarød stråling som følgende:

ISO 20473 og CIE standarder

(DIN, CIE og ISO er beskrivelser af standarder for industri og videnskab.)

OmrådeBetegnelseBølgelængdeFrekvens Foton-energi
ISO CIE μm nm THz meV
Nær infrarødNIRIR-A 0.7  – 1.4 700  – 1.400  215 - 430 886 - 1.653
IR-B 14 - 3 1.400 - 3.000 100 - 215 413 -886
Mellem infrarødMIRIR-C 3,0 - 5,0 3.000 - 5.000 37 - 100 155 - 413
Fjern infrarødFIR 50 - 1.000 50.000 - 106 20 - 37 83 - 155

1 μm (mikrometer)= 1.000 nm (nanometer)

Kilde: Wikipedia (engelsk)

 

Bemærk, at opdelingen i de forskellige standarder ikke er helt ens. I tegningen ovenfor er der angivet en tredje standard: den astronomiske.

Stråling fra vores infrarøde kabiner og karbonplader ligger i FIR / IR-C området.
Visse varmeelementer er Full Spectre: de afgiver infrarød i hele frekvensområdet.

 

(DIN, CIE og ISO er beskrivelser af standarder for industri og videnskab.)

 

Til indholdsfortegnelse

Hvor kommer infrarød stråling fra?

Midnatssol ved Nordkap. Solen er vores væsentligste kilde til infrarød stråling.

Infrarøde stråler kommer fra mange forskellige kilder. De infrarøde stråler, der bruges til behandling, er baseret på en strøm, der føres gennem et materiale, som giver modstand, f.eks. som i en gammeldags glødepære. Elektronerne støder på deres vej igennem materialet sammen med atomer. Den energi, der dannes ved denne proces, kommer i form af stråling i det infrarøde spektrum.

Sollysets infrarøde stråling

I denne sammenhæng er det vigtigt at holde sig for øje, at når vi taler om stråling, er det den gode stråling som den fra sollyset i det infrarøde frekvensområde. Modsat ultraviolette stråler er disse infrarøde stråler ikke farlige — vi mærker dem kun som varme. Ved omhyggelig kontrol af processen ønsker man at opnå den frekvens i strålingen, der harmonerer bedst med kroppens egen frekvens (9,4 micron). Derved undgår man at udsætte kroppen for frekvenser, der modvirker kroppens egen energi, samt de ligefrem skadelige virkninger varme også kan have på kroppen.

Til indholdsfortegnelse

Frembringelse af stråling

Infrarøde kabiner produceres med 3 forskellige systemer:

 • Keramiske rør
 • Glasrør
 • Karbonplader

Keramik- og glasrør

Disse infrarøde kilder er kort sagt en metaltråd indlagt i et keramikrør eller glasrør. Tråden udstråler infrarød stråling ud igennem materialet. Glasset eller keramikken beskytter kun tråden. Dette svarer til en gammeldags glødepære.

Udstrålingen sker fra et mindre overfladeareal, da røret typisk er ca. 1 - 3 cm i diameter og tråden betydelig mindre end det. Set fra toppen stråler tråden ud lige som solen til alle sider, og der bruges derfor en reflektor til at sende den bagudvendte stråling ind i kabinen igen.

Efter afbøjningen har strålingen mistet noget af sin effekt, og på grund af punktudstrålingen og reflektionen fordeles strålingen ikke jævnt i kabinen. Dette skaber et kaotisk felt af stråler, der ikke alle er lige stærke.

Keramik- eller glasrør bruger mere energi til at opnå samme virkning, end karbonplader.

Royal C8 er et eksempel på en kabine med keramiske rørCTA

Karbonplader

Den elektroniske karbonplade udstråler fra hele pladens areal i kun én retning ud i kabinen. Det er hele arealet på karbonoverfladen, der producerer infrarøde stråler.

Strålingen udgår som regel i en 90 graders vinkel fra overfladen. Det sikrer en større og mere lineær og jævn fordelt udstråling. Der er ikke behov for reflektion med efterfølgende effekttab. Dette betyder, at karbonpladen med en lavere overfladetemperatur leverer de "nyttige" stråler i en stor homogen udstråling.

Der er mindre energitab i karbonplader, end der er i keramik- eller glasrør.

Rør og plader
Plader giver mere homogen varme end rør

 

De fleste af SPA Kompagniets infrarøde kabiner har karbonpladerCTA

Til indholdsfortegnelse

EMF eller det elektromagnetiske felt

Hvad er EMF?

Forkortelsen EMF står for elektromagnetisk felt. Det elektromagnetiske felt dannes overalt, hvor der er strøm.  Så længe elektroner er i bevægelse, vil der være et elektromagnetisk felt omkring dem. Denne sammenhæng blev beskrevet af blandt andet H.C. Ørsted i 1820.

Fra alle elektriske apparater, strømledninger og lignende står der et elektromagnetisk felt ud. Karbonpladerne i en infrarød varmekabine er ikke undtaget.

EMF og skadevirkninger

Skadevirkningerne af EMF er stadig omdiskuterede, og der hersker en del forvirring omkring, hvordan og hvornår EMF er skadeligt. Eksperter fra WHO har konkluderet (2011), at helbredsrisikoen af EMF forårsaget af mobiltelefoner - der var et stort emne i nyhederne for blot få år siden - er stort set udokumenteret, og at sammenhængen mellem hjernesvulster, akustisk neuroma og EMF fra telefoner kun er meget begrænset dokumenteret.

Der er dog flere steder i verden stor bekymring over virkningerne af EMF, når man udsættes for kraftige påvirkninger. En rapport fra California Department of Health konkluderer, at EMF kan være skadeligt for helbredet og sætter EMF i forbindelse med leukemi, kræft i hjernen, Lou Gehrigs lidelse og spontan abort. Det er dog ikke kun feltstyrken, der har betydning, men også den tid man undsættes for EMF. Disse to faktorer bør ses på i sammenhæng.

Der er dog ét område, hvor EMF udgør et problem. Har du en pacemaker, må du ikke bruge en infrarød sauna, da selv et svagt elektromagnetisk felt kan forstyrre den følsomme elektronik i pacemakeren. Personer med pacemakere må f.eks heller ikke bøje sig ind over en induktionskogeplade, og skal holde en mobiltelefon mindst 15 cm. væk fra pacemakeren ifølge lægerne.

Hvad bliver vi udsat for?

Overalt, hvor der er trukket el-ledninger til stikkontakter, lamper osv. vil der være et elektromagnetisk felt. Alle apparater, der bruger strøm, har et elektrisk felt, da det er elektronbevægelser, der skaber det elektromagnetiske felt. Som sagt før er det vigtigste her styrken af det elektromagnetiske felt, og hvor længe ad gangen man opholder sig i feltet.

De forskellige kilder påvirker hinanden, og det resulterende elektromagnetiske felt bliver derved svækket eller styrket.

I USA har man målt, at den gennemsnitslige baggrundsstråling i private hjem er under 5 mG for 95 % af boligerne, mens kun ca. 50 % kommer under 0,7 mG. Disse gennemsnit er for målinger i hele boligen. I nærheden af elektriske apparater kan strålingen overstige de 5 mG.

Tabellen viser californiske målinger fra 1996.
Udstråling fra højspænding i mG
 

Under
højspændingskabel

Udendørs og ved fordøren

Indendørs

N

NL

NH

MH

N

NL

NH

MH

N

NL

NH

MH

Snit

X

1,2

2,2

3,3

0,8

0,7

1,1

1,5

0,8

0,9

1,1

1,5

10%

X

0,5

0,5

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

50%

X

0,9

1,1

1,50

0,7

0,6

0,8

0,9

0,7

0,7

0,9

0,9

90%

X

2,0

5,0

6,1

1,3

1,2

1,9

3,2

1,2

1,5

1,7

2,8

N: nedgravede strømlinjer ved huset indenfor 45 meter.

NL: huse, der befinder sig  40-45 meter fra større kabler.

NH: Huse, der befinder sig  18-40 meter fra større kabler.

MH: Huse, der er mindre end 15 meter fra et større kabel.

De californiske målinger forsøger at angive en persons gennemsnitsbelastning af EMF .

Spotmålinger i hjemmet har givet følgende resultater:

California EMF Program 1996, San Fransisco Bay område

Andel af hjem i %

Feltstyrke i mG

Andel af bygninger i %

Feltstyrke i mG

10

0,4

45,0

0-1,7

25

0,5

29,5

0,7-1,0

50

0,7

19,3

1,0-2,0

75

1,0

3,2

2,0-3,0

90

1,6

1,7

3,0-4,0

1,3

>4,0

Jordens elektromagnetiske felt ved overfladen er 0,25 — 0,65 mG.

Andre målinger, hvor folk går rundt med et måleapparat på sig, viser følgende resultater:

California EMF Program 1996, San Fransisco Bay område

Andel af
personer (hjem) i %

Per person, gennemsnit
i hjemmet (mG)

Per person, gennemsnit
i vågen tilstand (mG)

Per person, gennemsnit
i søvn (mG)

10

0,5

0,7

0,4

50

0,7

0,8

0,6

90

1,7

1,8

1,6

Tabellen viser gennemsnitslig belastning af (uundgåelig) baggrunds EMF i boliger.

EPA (Environmental Protection Agency) i USA har foreslået en sikkerhedsstandard på 3 mG og også Sverige har anbefalet denne begrænsning.

Infrarøde kabiner og EMF

Gennem de sidste 25 år har japanske forskere rapporteret, at FIR-stråling modvirker følger af skadelig EMF. På baggrund af flere forsøg foretaget af læger og terapeuter er man kommet til den konklusion, at infrarøde kabiner solgt i Japan er fri for skadelig EMF.

Sikkerhed er et must

Vi skal på ingen måde bidrage til, at EMF belastningen øges unødvendigt, og man derved udsættes for større doser i længere tid, om ikke andet så for at være på den sikre side.

Producenterne af vores infrarøde kabiner har bestræbt sig på at gøre kabinerne så sikre som muligt og udvikler konstant på forbedringer i teknikken, der mindsker EMF udsendt fra karbonplader.  Det gør de ikke kun for de europæiske og amerikanske markeder. Kabinerne bruges i høj grad til medicinsk behandling inden for blandt andet asiatisk lægekunst, hvor der lægges meget høj vægt på, at fordelen ved anvendelse af infrarøde varmelegemer ikke tilintetgøres af andre mulige påvirkninger. Det er derfor et krav, at EMF er så lav, som teknikken tillader.

Royal Saunas specialudviklede karbonplader lever fuldt op til standarden for lav EMF.

Selv når EMF er højest under topbelastning, ligger Royal Saunas plader under den tilladte grænse. Målt over tid er gennemsnittet under halvdelen af den tilladelige mængde.

Royal Saunas lav EMF  kabiner har et elektromagnetisk felt, der giver et gennemsnit på 1,3 mG, målt over 42 timer, hvor der i flere af konkurrenternes kabiner er målt styrker på 55 mG.

Gennemsnits EMF styrke infrarøde saunaer

Maximum:

81 mG

Gennemsnit:

55 mG

Gennemsnits EMF styrke  i ROYAL SAUNA Ekstralave EMF plader: mere end 42 x lavere!

Maximum:

2.4 mG

Gennemsnit:

1.3 mG

emf level
Målinger i Royal Saunas kabine (tv) og en vilkårlig anden kabine

(California Health Department: EMF emission (engelsk)).

Electromagnetic_radiation_and_health (engelsk)

Health Canada Electric and Magnetic Fields  From Power Lines and Electrical Appliances (engelsk)

Til indholdsfortegnelse

Hvordan bruger man en infrarød kabine?

På anbefaling af eksperter i USA foreslås følgende:

Tænd for kabinen på den ønskede temperatur.  Gå i kabinen, når temperaturen når 30-35°C. 

Har du indstillet kabinen til maksimum temperatur, er det en fordel at gå i den allerede ved 30-35°C. På den måde vænner kroppen sig til den stigende påvirkning. Porerne i huden vil åbne sig naturligt og komfortabelt. På grund af den øgede temperatur vil hjertet slå lidt hurtigere og iltrig blod bliver pumpet hurtigere gennem kroppen. Samtidig bliver affaldsstoffer hurtigere ført væk.

En session på 40-50 minutter er en behandling, der ikke overbelaster kroppen. Husk dog at forlade kabinen, hvis du på nogen måde føler dig utilpas.

Det er altid en god ide at drikke rigeligt med vand ved enhver varmebehandling, da du vil tabe væske gennem sved. Det anbefales også at holde igen med indtagelse af alkohol, der udvider blodkar, og derfor giver en langt større belastning af hjertet under en varmebehandling.

Infrarøde kabiner bruges normalt ikke ved temperaturer over 70°C. Kontrolpanelet har en indbygget alarm, der går i gang ved netop 70°C.

I en traditionel sauna er det ikke ualmindelig, at temperaturen kommer op på ca. 85°C. Har du en infrarød kabine, der også indeholder en traditionel saunaovn, er det vigtigt, at der kan tændes/slukkes for det infrarøde system, når saunaovnen benyttes.

Til indholdsfortegnelse Til indholdsfortegnelse

Hvad gør infrarød stråling egentlig?

Mennesket består af ca. 70 % vand. Vandmolekyler vibrerer internt med en frekvens på omkring 31,89 THz svarende til en bølgelængde på 9,4 micron eller µmeter. Vandmolekylet udstråler derfor infrarøde bølger i netop denne frekvens. Det er den udstråling, der giver os vores kropstemperatur på 37°C.

Den infrarøde stråling fra FIR kilder, der ligger omkring denne frekvens, styrker den naturlige bevægelse i cellerne forårsaget af vand- og andre molekyler. Dermed fungerer cellen mere optimalt.

Den infrarøde stråling trænger dybt ind.
Dybtgående virkning

Mennesket absorberer op til 93% af den infrarøde stråling, som det bliver udsat for og strålingen fra de infrarøde elementer trænger op til 4 cm ind i kroppen.

Den infrarøde stråling fra FIR-kilder varmer ikke luften så meget op, som det for eksempel er tilfældet ved en traditionel sauna. Derved undgås overbelastning af huden og kroppen i det hele taget. Dette sammenholdt med den dybt indtrængende virkning  gør den infrarøde kabine til en anderledes og helsebringende oplevelse.

virkning af infrarøde stråler

Udskillelse af affaldsstoffer

Ved en indstilling på 35°C vil kabinens elementer afgive mest stråling i 9,4 micron bølgelængde, og strålingen vil være i bedre resonans med kroppens egen udstråling.
Forskning har vist, at der sker en kraftig udskillelse af giftstoffer fra kroppen, netop når man udsættes for infrarød stråling i den bølgelængde.

(Literature Review and Comparison Studies of Sauna/Hyperthermia in Detoxification (engelsk)).

(Mechanisms of low level light therapy (engelsk)).

Til indholdsfortegnelse

Behandling af muskel- og ledsmerter og andre behandlinger

Intensiteten af bøglelængder i infrarøde plader.

Den Amerikanske læge A.M.Flickstein nævner i en artikel i "The Journal of the American Medical Association" en række terapeutiske effekter af infrarød behandling, og henviser til både amerikanske, japanske, kinesiske og europæiske undersøgelser.

Han nævner blandt andet:

 • lindring af muskelsmerter
 • lindring af stivhed i led
 • lindring af muskelkrampe
 • positiv effekt på leddegigt
 • smertebehandling
 • forbedringer af blodkredsløbet
 • hjælper med helbredelse af inflammatoriske infiltrationer, ødemer og ekssudater
 • gavnlig effekt ved sårheling
Smertebehandling

Infrarød varmebehandling øger blodcirkulationen og dermed iltforsyningen til beskadiget væv. Dette har indvirkning på for eksempel kroniske ledsmerter, muskelsmerter og sportsskader. Infrarød varmebehandling fremmer afslapning og komfort og har sund indflydelse på søvnkvalitet og stress.

Andre undersøgelser påviser også en væsentlig sænkning af for højt blodtryk, forbedring af blodets viskositet samt en sund påvirkning af hjertets funktioner.

Internationale undersøgelser har vist, at behandling af astma, bronkitis, forkølelse, influenza, bihulebetændelse og forstoppelse med FIR infrarød behandling har en gavnlig effekt. Behandlingen formindsker betændelse og hævelse, blandt andet af slimhinder.

Desuden bliver FIR infrarød behandling brugt til at modvirke solskoldning forårsaget af for meget ultraviolet bestråling, og forskningsresultater har vist, at FIR infrarød behandling har en positiv virkning på  skadelig indflydelse af elektromagnetiske kilder.

Infrared therapy for chronic low back pain: A randomized, controlled trial

Far-infrared saunas for treatment of cardiovascular risk factors

Til indholdsfortegnelse
Vættab

Vægttab og slankende virkning

Den behagelige, dybdegående virkning af infrarød varmebehandling får mennesker til at svede meget ved relativt lave temperaturer.  Da det kræver energi at svede, kan man forbrænde op til 800 kalorier under en halv times behandling i den infrarøde kabine, uden at man udsætter kroppen for den belastning en løbetur på 10-15 km giver.  Visse forskere taler om, at infrarød varmebehandling øger stofskiftet, en effekt, som holder sig i lang tid efter behandlingen.  En temperatur på 42 °C  siges at være bedst, når målet er at tabe sig.

Se følgende link vedrørende vægttab i infrarød sauna på Oprah.com: Life Extension Technology and Tissue Regeneration, side 6

Se de kabiner, der giver ovennævnte fordeleCTA
Til indholdsfortegnelse

Solocarbon®

I forbindelse med terapeutisk brug af infrarøde kabiner, henviser flere kilder på internettet til Solocarbon®. Der er i dette tilfælde ikke tale om en speciel type karbonplade, men derimod et registreret varemærke. Det amerikanske firma Sunlight, markedsfører deres infrarøde kabiner med henvisning til, at de kun bruger Solocarbon, som de tillægger ganske særlige egenskaber.

I skrivende stund (2015) beskrives på Sunlights hjemmeside et sammenhæng mellem karbonpladernes størrelse og den afgivne stråling under henvisning til Wiens lov. (*)

Dette er en fejlcitering, da Wiens lov ikke omtaler et sammenhæng mellem overfladens størrelse og strålingens bølgelængde. Sammenhænget er mellem bølgelængde og temperatur — i dette tilfælde den infrarøde strålings bølgelængde og pladens temperatur.

Solocarbonplader har samme overfladetemperatur som andre karbonplader, og adskiller sig derfor ikke fra andre produkter ud over navnet. De har ikke specielle egenskaber, der gør dem bedre end andre plader, der er bygget op på samme måde.

(*) Den tyske fysiker W. Wien forudsagde i 1893, at hulrumsstrålingen fra et absolut sort legeme har maksimal intensitet ved en bølgelængde, der er omvendt proportional med den absolutte temperatur. Wiens lov (også kaldet Wiens forskydningslov) kan også beskrives som "bølgelængden for den maksimale udstråling fra et sort legeme er omvendt proportional med dets temperatur". (Wiens forskydningslov (engelsk)).

Til indholdsfortegnelse

Konklusion

Der findes en hel del undersøgelser på internettet, som tilskriver infrarøde stråler en lang række helbredende effekter. Vær dog varsom ved at "lege" egen læge. Der er i disse undersøgelser tale om decideret behandling med infrarød stråling, der kræver medicinsk specialviden og disse behandlinger bør foretages af en læge eller i samarbejde med en læge.

I forbindelse med sauna - traditionel såvel som infrarød - gælder det, at overdrivelse ikke gavner. Sund fornuft har højeste prioritet, når man anvender sauna og føler man sig ikke tilpas, bør man omgående gå ud.

Holder man sig til denne regel, er den infrarøde sauna en meget behagelig oplevelse med aspekter, der er gode, ikke blot for velvære, men også for sundheden.