e-mærke certifikat Euroæisk trustmark

SPA Kompagniet  •  Alt til badeværelset!  •  Bad og wellness i skandinavisk design og kvalitet.  •  20 års erfaring.

Hvad gør vi med din persondata?

Hvad samler vi ind af data, og hvorfor?


Registrering af data for køb på spakompagniet.dk

  • Navn på køberen og modtager, hvis det ikke er køberen.
  • Adresse (Gade, postnummer, by)
  • Telefonnummer (kun køberens)
  • e-mailadresse (kun køberens)
  • IP 
  • Browsertype
  • Eventuel tilladelse til nyhedsbrev
  • Oplysninger vedrørende selve købet  (Vare, pris, levering, eventuel meddelelse til SPA Kompagniet.)

Indsamlet persondata videregives på ingen måde til andre, og opbevares kun i det omfang de er nødvendige (Bogføringsloven). Data er ikke offentlig tilgængelig, og slettes senest efter 5 år.


Registrering til modtagelse af nyhedsbrev

Har du sagt ja til at modtage nyhedsbreve fra SPA Kompagniet, er din mailadresse og navn registreret som så. Du kan til enhver tid stoppe tilmelding til nyhedsbrevet ved at skrive til info@spakompagniet.dk fra den e-mailadresse du modtager nyhedsbrevet på med beskeden "Jeg ønsker ikke længere at modtage SPA Kompagniets nyhedsbrev", eller ved at bruge "Frameld mig venligst nyhedslisten" linket i nyhedsbrevet du har modtaget.

Medmindre du har givet samtykke til modtagelse af et nyhedsbrev, henvender SPA Kompagniet sig ikke uopfordret pr. mail, undtagen i forbindelse med en handel og opfølgning deraf.


Alle data, der på nogen måde kan føres tilbage til dig opbevares på sikre servere i henhold til de regler, der er fastsat i Persondataloven.


Registrering af data til fremtidig udvikling

For den gennerelle performance og fremtidige markedsføring registreres anonymt brugerdata for hjemmesiden. Det sker gennem Google adWords og Google Analytics, Hotjar og AccuRanker. 

Disse data er anonyme, og må ikke på nogen måde kunne sættes i forbindelse med dig eller andre personer.


Dataansvar

Dataansvarlig for spakompagniet.dk er SPA kompagniet ApS. Dataansvarlig kan kontaktes på info@spakompagniet.dk eller ved at skrive til webmaster.

Ønsker at vide, hvilke data vi har på dig, eller ønsker du dine date slettet?

Du kan til enhver tid få oplysninger om dine data eller få dine data i SPA Kompagniets database slettet ved henvendelse til webmaster. Du kan dog ikke få slettet data, som SPA kompagniet er juridisk forpligtet til at beholde i forbindelse med køb på hjemmesiden.